DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Možnost ukládání inertních materiálů
POUZE do 31. 12. 2023.

(skládka bude pravděpodobně znovu
otevřena nejdříve v druhé dekádě
měsíce března 2024)

POVOLENÉ ODPADY

K rekultivaci mohou být použity pouze odpady, které výsledkem testů ekotoxicity vyhoví požadavkům přílohy č. 10
vyhlášky Ministerstva
životního prostředí.

odkaz

CENY ZA ULOŽENÍ ODPADU

Nabízíme Vám přijatelné ceny za uložení odpovídajícího odpadu! Pro
aktuální ceník včetně ceníku
ke stažení klikněte na
následující
odkaz

 

 

15. února 2010 spuštěny nové stránky
Podařilo se nám spustit nové stránky, které Vám přinesou co možná nejvíce informací o naší činnosti.

NEPOVOLENÉ MATERIÁLY

Zaměření naší skládky je v zásadě na ukládání inertních materiálů - tedy takových, které pocházejí 
většinou ze stavební
činnosti. Materiály s větším
dopadem na životní
prostředí nepřijímáme.   

odkaz

KDE NÁS NAJDETE

Skládka je umístěna na velmi výhodném
místě v pomyslném středu okresu
Litoměřice. Díky poloze
je doprava materiálu
finančně zajímavá
pro většinu sídel
v okrese.

podrobná mapa

design © Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor