Cena za uložení jednotlivých materiálů:

(přepočet: 1 m3 = cca 1,6 t)


Kompletní ceník ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.

Uvedené ceny jsou bez příslušného DPH, které činí 21%.
 

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!
DOKUMENTY NUTNÉ K DOLOŽENÍ PŘED POVOLENÍM UKLÁDKY


(povinnost platí pro všechny naše dodavatele již od února 2020)

1. je nutné všechny dokumenty pro ukládku inertního materiálů zasílat pouze JEDNÍM MAILEM na adresu:
atestykraun@seznam.cz,
 

2. mail musí obsahovat tyto 3 body:

- atesty/analýzy ohledně ekotoxicity a sušiny, tzn. vyhodnoceni tabulek 10.1 a 10.2 Zákona o odpadech,

- protokoly o odběrech vzorků, které je POVINNA k atestům přikládat laboratoř, neboť v návaznosti na nový Zákon o odpadech budou moci vzorky odpadů odebírat stejně už jen odborně způsobilé osoby s příslušným certifikátem (vzorky k analýzám musí být průkazné odkud se skutečně odebíraly),

- formulář "Základní popis odpadu", kde je nutné vyplnit potřebné informace pro identifikaci firmy, formulář opatřit podpisem vyhotovitele.
 

Formulář Základní popis odpadu (ZPO) ke stažení zde

 

Bez těchto výše uvedených dokumentů a podmínek ukládka na našem uložišti nebude povolena. 


POZOR!!! Laboratoř je povinna v atestech uvádět katalogová čísla inertního odpadu např. 170107 , 170504 apod. Není přípustné, aby laboratoř do označení materiálů uvedla jen např. slovo: ODPAD (pod tímto označením se může skrývat cokoliv, materiál nelze tak specifikovat, přejímat a jde především o nedůslednou práci laboratoře, která si nechává za analýzy a atesty platit nemalé finanční částky). Doporučujeme vám, abyste si toto důležité označení odpadů odkontrolovali v atestech, než nám je budete předkládat.


Pozn.
Všechny jednotlivé maily od našich dodavatelů jsou shlédnuty, zda splňují výše uvedené tři body a až poté přeposílány našemu odbornému dohledu. Ten dokumenty kontroluje, případně připomínkuje a písemně nás vyrozumí. Poté do 48 hodin obdrží dodavatel písemné vyjádření, zda splňuje všechny úřední podmínky pro ukládku na našem uložišti či nikoliv.


Původci a oprávněné osoby, které hodlají ukládat své odpady na zařízení KRAUN s.r.o. (zařízení KRAUN není skládka), musí dodávat jen odpad uvedený v provozním řádu zařízení a zároveň jejich odpad musí splňovat kvalitativní parametry podle platné legislativy.

Od 1. 1. 2024 budou přijímané odpady posuzovány pouze podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 5 k vyhl. č. 273/2021 Sb.,

Tab. 5.1 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů, sloupec II popř. I, 

Tab. 5.2 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin ve výluhu odpadu a 

Tab. 5.3 Limitní hodnoty ekotoxikologických testů, sloupec II popř. I. 

Sedimenty se hodnotí podle Tab. 5.4 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině sedimentu a Tab. 5.3 Limitní hodnoty ekotoxikologických testů, sloupec II popř. I.


K dokumentaci odpadu pro účely zasypávání, postaru využívání odpadu na povrchu terénu, je potřeba:

1. Základní popis odpadu, ZPO

2. Protokol o odběru vzorku odpadu

3. Protokoly o výsledcích zkoušek podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. a to podle tabulky:


č. 5.1 (škodliviny v sušině)

č. 5.2 (škodliviny ve výluhu)

č. 5.3 (ekotoxikologické testy)

 

V našem regionu provádí tyto zkoušky pro naši provozovnu laboratoř:

Zdravotní ústav Ústí nad Labem
Moskevská 15, Ústí nad Labem

nebo případně

ALS Czech Republic, s.r.o.
U Zdymadel 827/1, 410 02 Lovosice
Telefon/fax: 416 531 665

Bližší informace, které ukládají dodavatelům povinnost doložit atesty o kvalitě ukládaného materiálu Vám v naléhavých případech poskytne jednatel společnosti pan Kruncl Lubomír na tel. č. +420 602 281 015.

design © Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor