Společnost KRAUN spol. s r.o.

 

 

 

byla založena v roce 1995. Její stěžejní činnost je soustředěna na podnikání v oblasti nakládání s odpady - mimo nebezpečných. Výkup/vážení povolených inertních materiálů je realizováno silniční váhou typu VM-2.2 na zjišťování zatížení náprav a hmotnosti nákladních automobilů za jízdy (dodavatel Tenzováhy s.r.o., Olomouc), která je pravidelně kalibrována. Doprava ukládaných materiálů je uskutečňována na vlastní náklady dodavatelů. Vlastní rekultivační procesy jsou pak prováděny společností KRAUN čelními kolovými nakladači a dozéry. Pro zpětné vykrytí autodopravy doporučujeme využít možnosti nákupu štěrkopísků přímo z lokality úložných dep. Společnost podniká ve svém oboru od roku 1995 a nebyla nikdy sankcionována za porušení předpisů ve vztahu k příslušným úřadům či jiným nadřízeným orgánům státu.
 

Kontaktujte nás: 

KRAUN spol. s r.o.
zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9831
IČO: 640 50 947

Sídlo společnosti: Mostecká 223/1, 412 01 Litoměřice, okres Litoměřice, Ústecký kraj, ČR

Jednatel společnosti: Lubomír Kruncl, GSM: 602 281 015

Pověřený zástupce jednatele: Mgr. Libuše Šáchová-Krunclová, GSM: 777 769 739


E-mail pro obchodni elektronickou komunikaci: kraunsro@seznam.cz


E-mail pro zasílání atestů: atestykraun@seznam.cz


Provozovna - úložná depa:


areál štěrkopískovny GLAREA Nučničky u Terezína, okres Litoměřice, Ústecký kraj, ČR


Expedice: tel. kontakt 602 434 644


Informace o možnostech ukládání odpadů: Mgr. Libuše Šáchová, tel. kontakt 777 769 739


Provozní doba:

Pondělí - čtvrtek: 6.30 - 16.30 hodin
Pátek: 6.30 - 15.00 hodin

 

ŘIDIČI POZOR:

Doporučujeme řidičům v období nepříznivých klimatických podmínek, aby na uložiště dojížděli nejpozději do 14.30 hodin, neboť v případě uváznutí jejich vozidel po 15. hodině již na uložišti není služba, která by jim pomohla s vyproštěním.

Vyhrazujeme si právo uzavřít skládku při dlouhodobě trvajících nevyhovujících klimatických podmínkách z důvodu bezpečnosti vozidel (uvíznutí, sesuvy skládky, střet s míjejícím se vozidlem a nebezpečí vykládky na nestabilním terénu v důsledku podmáčení podloží apod).

V případě potřeby uložení velkého množství materiálů (pro jednotlivé akce) je provozovna schopna přizpůsobit pracovní dobu dle požadavků dodavatele i mimo pracovní dny. Nutná individuální dohoda před zahájením akce. 

 

 

design © Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor